Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 07-10-2013

2013-10-07

Dispariteit

betekenis & definitie

Er is sprake van dispariteit indien er tussen lidstaten een verschil in wetgeving is.

De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese Unie staan beschreven in artikel 13 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU). De lidstaten van de Europese Unie worden vertegenwoordigd door de voornoemde instellingen. Een belangrijk doel van de Europese Unie is het bewaken van de eenheid binnen de Unie, onder andere op het gebied van wetgeving. Naast de gelijkenissen die de lidstaten met elkaar hebben, zijn er uiteraard ook verschillen. Op het gebied van wetgeving kunnen er grote verschillen aanwezig zijn tussen de lidstaten, waardoor de eenheid binnen de Europese Unie in het geding komt. In dergelijke gevallen kan er vanuit de Europese Unie wetgeving tot stand worden gebracht waardoor de dispariteiten grotendeels worden weggenomen. Te denken valt aan een EU-lidstaat die zich niet houdt aan het vrij verkeer van goederen, in tegenstelling tot het buurland dat wel handelt conform de Europese wetgeving. De Europese Unie maakt zich sterk voor eenheid tussen de lidstaten, al krijgen de lidstaten voldoende ruimte om hun land naar eigen smaak in te richten.