Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 30-04-2013

2013-04-30

De facto

betekenis & definitie

De facto is een begrip uit het Latijn waarmee wordt uitgelegd hoe een bepaalde feitelijke situatie is.

Indien een persoon voornemens is zijn huis uit te breiden met een serre, dient hij bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen voor deze uitbouw. In een dergelijk geval buigt het college van burgemeester en wethouders zich over de aanvraag van de belanghebbende, om vervolgens een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te nemen. Indien de aanvraag van de burger wordt afgewezen, kan hij bezwaar en beroep instellen. Wanneer de burger besluit de serre te bouwen zonder enige vergunning, kan er worden gesteld dat het niet strookt met de wet. In het recht wordt de tekst van de wet aangeduid met de jure, terwijl de feitelijke situatie wordt aangeduid met de facto. Het feit dat de belanghebbende bezig is met de uitbouw, is de facto.