Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 08-05-2013

2013-05-08

De jure

betekenis & definitie

De jure is een begrip uit het Latijn waarmee wordt uitgelegd hoe een bepaalde situatie volgens het recht is of hoort te zijn.

Indien een persoon voornemens is zijn huis uit te breiden met een serre, dient hij bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen voor deze uitbouw. In een dergelijk geval buigt het college van burgemeester en wethouders zich over de aanvraag van de belanghebbende, om vervolgens een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te nemen. Indien de aanvraag van de burger wordt afgewezen, kan hij bezwaar en beroep instellen. Wanneer de belanghebbende besluit de serre te bouwen zonder enige vergunning, kan er worden gesteld dat het niet strookt met de wet. In het recht wordt de tekst van de wet aangeduid met de jure; in het bovengenoemde geval kan er worden gesteld dat de belanghebbende in strijd handelt met het recht en derhalve is het in strijd met de jure.