Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Gepubliceerd op 14-10-2012

Arrest

betekenis & definitie

Een arrest is een uitspraak afkomstig van de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland, de Hoge Raad. Een zaak die bij de Hoge Raad wordt aangebracht wordt een zaak in cassatie genoemd. De uitspraak die de Hoge Raad vervolgens doet is het arrest.

Om een arrest van de Hoge Raad te krijgen dient men een lang voortraject te doorlopen dat enkele jaren kan duren. Het moet hierbij gaan om een civiel- of strafrechtelijke procedure. In eerste aanleg moet men de zaak voorbrengen bij de rechtbank. Als een der partijen vervolgens in hoger beroep gaat omdat hij het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, komt de zaak bij het gerechtshof terecht. Mocht een der partijen het vervolgens niet eens zijn met de uitspraak die is gedaan door het gerechtshof, dan staat als laatste rechtsmiddel cassatie open bij de Hoge Raad. Die doet vervolgens een uitspraak, het arrest.
Enkele bekende arresten in Nederland zijn onder andere het Kelderluik-arrest en het Bosman-arrest.

< >