Cassatie betekenis & definitie

Cassatie vindt plaats bij de hoogste rechterlijke instantie van Nederland, de Hoge Raad. De Hoge Raad bekijkt of het recht goed is toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd in een juridisch geschil.

In eerste aanleg komt een juridisch geschil in beginsel terecht bij de rechtbank. Wanneer één der partijen zich niet kan verenigen met de rechterlijke uitspraak, kan hij hoger beroep aantekenen bij het gerechtshof. Hier bestaan echter uitzonderingen op. Wanneer het gerechtshof zich over de zaak heeft gebogen en uitspraak heeft gedaan, kan één der partijen er voor kiezen de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. De zaak voorleggen aan de Hoge Raad is de laatste stap voor wat betreft de rechtsbescherming voor partijen. De Hoge Raad bekijkt in beginsel of het recht goed is toegepast in het juridisch geschil. Wanneer dit het geval is, zal de Hoge Raad de uitspraak bevestigen. Mocht het recht niet op de juiste wijze zijn toegepast, dan zal de uitspraak worden vernietigd en verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar een ander gerechtshof dan die de eerdere uitspraak had gedaan. Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak van Lucia de Berk.

Laatst bijgewerkt 05-12-2012