Hoge Raad betekenis & definitie

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland en is gevestigd te Den Haag.

De Hoge Raad werd opgericht in het jaar 1838. Voor 1838 had het een andere naam, namelijk: Hooggerechtshof der Verenigde Nederlanden. De kerntaken van de Hoge Raad zijn de rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht én de rechtseenheid van het Nederlandse recht bevorderen.
Wanneer een civiele- of strafrechtelijke procedure in eerste aanleg voor de rechtbank komt, hebben beide partijen na de uitspraak de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. Wanneer de hogerberoepinstantie - het gerechtshof - uitspraak doet, staat er als laatste rechtsmiddel cassatie bij de Hoge Raad open. De Hoge Raad bekijkt in beginsel of er geen vormfouten zijn gemaakt en bekijkt tevens of het recht goed is toegepast in het geschil. Mocht er naar het oordeel van de Hoge Raad niets mis zijn met de eerder gedane uitspraak, dan bevestigt zij deze. Indien de Hoge Raad van oordeel is dat er sprake is van een vormfout of van schending van het recht, dan kan zij de eerder gedane uitspraak casseren en zelf voorzien in de uitspraak. Een andere mogelijkheid is dat de Hoge Raad de zaak terugverwijst naar een ander gerechtshof dan die de eerdere uitspraak had gedaan.