Verzoendag betekenis & definitie

(Jomkippoer) is de voornaamste van alle Joodse feestdagen. Deze dag diende bij het oude Israël tot verzoening van het gelovige volk met God.

Hij werd doorgebracht in strenge sabbathsrust en onder onthouding van alle spijs en drank. Er werd een uitgebreide tempeldienst gehouden, waarbij door symbolische dieroffers verzoening werd gedaan voor de zonden van het volk.

Daarna werd een bok (de zondebok), zinnebeeldig met de zonden des volks beladen, de woestijn in gejaagd.De dag, de tiende Tisri (September—October), wordt ook heden door de gelovige Joden als feestdag gevierd en vastende in sabbathsrust doorgebracht.