Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 13-08-2019

Marine

betekenis & definitie

is de militaire zeemacht, het zeewezen en wat daarmee in verband staat. De Nederlandse marine maakt deel uit van het departement van Defensie, en er behoort heel wat meer onder dan alleen de oorlogsschepen, de matrozen en de mariniers, want onze marine heeft een uitgebreide taak.

Daartoe behoort niet alleen de bescherming van onze kusten in geval van oorlog, tegen vijandelijke oorlogsschepen, maar ook de beveiliging van de koloniën in Oost- en West Indië, het politietoezicht op de zeevisserij, het loodswezen, de betonningsdienst, de hydrographische dienst, die zich met het onderzoek van de meren, rivieren, bronnen en kanalen en het in kaart brengen van de waterwegen bezig houdt, bovendien ook de militaire water-vliegdienst en de radio-dienst, de militaire kustwacht, de geneeskundige dienst en de opleidings- of instructie-inrichtingen, zoals het Kon. Instituut der Marine in Den Helder, de Hoge Marine Krijgsschool in Den Haag, de instructieschepen te Willemsoord en Vlissingen, enz.