Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gepubliceerd op 09-08-2019

Defensie

betekenis & definitie

Uit de Franse les weet je, dat defensie verdediging betekent en een ieder heeft natuurlijk wel eens gehoord of gelezen, dat we een Ministerie van Defensie hebben. Dit departement heeft tot taak, alles te regelen, wat met de landsverdediging te maken heeft, dus met het leger, de vloot, de bewapening, den vestingbouw, enz.

Het grondbeginsel, waar onze gehele defensie op steunt, ligt in het artikel van de Grondwet opgesloten, waarin staat, dat ieder Nederlander, die daartoe in staat is, verplicht is tot... de verdediging des Vaderlands mede te werken.

Defensieve wapens zijn wapens, die niet zozeer voor den aanval, maar meer tot verdediging dienen.