Gepubliceerd op 14-03-2021

Versnelling

betekenis & definitie

bij de rechtlijnige, eenparig veranderlijke beweging: de verhouding tusschen de verandering in snelheid en den tijd, waarin die verandering plaats heeft; neemt de snelheid evenredig met den tijd toe, dan heet de beweging eenparig versneld (tegenover eenparig vertraagd, wanneer de snelheid op een evenredige wijze af neemt). V. bij de kromlijnige beweging is, evenals bij de rechtlijnige beweging, de grenswaarde, tot welke de verhouding tusschen de verandering in snelheid en den tijd nadert, als de tijd voortdurend afneemt.

< >