Gepubliceerd op 14-03-2021

Vergelijking

betekenis & definitie

de uitdrukking van de gelijkheid van twee waarden; twee gelijke getallenvormen, verbonden door het teeken =, b.v. 8 + 2 — 3 = 9 — 3 + 1. Worden twee of meer getallenvormen of grootheden vergeleken en blijkt het dat zij niet gelijk zijn, dan kan de verbinding alleen plaats hebben door > of <; zulk een uitdrukking noemt men een ongelijkheid, of, als resultaat van vergelijken, een valsche V.

De vormen, door zoodanige teekens verbonden, heeten de leden der V., de afzonderlijke deelen dier leden zijn de termen..