Wat is de betekenis van VERGELIJKING?

2019
2022-05-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vergelijking

vergelijking - Zelfstandignaamwoord 1. het betrekken van de ene zaak op de andere Ter vergelijking geven we hier de cijfers van het vorig jaar. 2. (wiskunde) een uitdrukking die twee grootheden aan elkaar gelijk stelt 1=Einsteins vergelijking E=mc2...

Lees verder
2018
2022-05-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vergelijking

vergelijking - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-ge-lij-king 1. het kijken naar verschillen en overeenkomsten ♢ na vergelijking van de adviezen nam hij een besluit 1. in vergelijking met gisteren ...

Lees verder
1990
2022-05-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vergelijking

vergelijking - Verklaringen dat twee uitdrukkingen gelijk aan elkaar zijn.

1981
2022-05-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vergelijking

1. gelijkstelling van wiskundige grootheden, b.v. 4x + 6 = 26. Men onderscheidt: a) al naar gelang het aantal onbekenden: vergelijkingen met een, twee of meer onbekenden (x, y, enz.); b) al naar gelang de hoogste macht waarin de onbekende voorkomt: vergelijkingen van de eerste, tweede of hogere graad, respectievelijk 8x + 6 = 14, 8x2 + 4x = nen b....

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vergelijking

v. (-en), 1. het vergelijken: een punt van vergelijking, onderdeel, aspect dat vergeleken wordt; in vergelijking met vroeger; 2. een bepaald geval van vergelijken: een vergelijking trekken tussen Caesar en Napoleon; 3. het (vast)stellen van een overeenkomst (een kleur als vuur; een kerel als een boom): elke vergelijking gaat mank, men kan zaken alt...

Lees verder
1952
2022-05-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vergelijking

s., for(ge)liking, for(ge)likenis; eenkunnen doorstaan met, streek hâlde kinne mei, it hâlde kinne tsjin; inmet, neffens; indaarmee, dêrneffens.

1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Vergelijking

v. (-en), 1. het vergelijken, het naast elkaar leggen en beschouwen van versch. zaken om overeenkomst en verschil te bepalen : door vergelijking komt men tot een keuze; bij vergelijking blijkt het verschil niet groot te zijn ; — een punt van vergelijking, onderdeel, aspect dat vergeleken wordt; — in vergelijking van, me...

Lees verder
1937
2022-05-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vergelijking

vergelijkingen (het vergelijken; hetgeen de vergelijking vormt, de twee delen er van): een vergelijking trekken, maken tussen de jaargetijden en het leven; de vergelijking doorstaan (kunnen); er is geen vergelijking tussen die twee; in vergelijking met; algebra: een vierkantsvergelijking; spraakk. de trappen van vergelijking; een Homerische vergeli...

Lees verder
1933
2022-05-16
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vergelijking

i/d wisk.: gelijkheid v. 2 waarden, die elk uit meer termen kunnen bestaan, aangeduid d/d beide leden te verbinden door een gelijkteeken ( = ).

1933
2022-05-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vergelijking

1° (Philol.) Vergelijkingen worden bij uitleg en heel bijzonder in de litteraire taal gebruikt om hetgeen men denkt en voelt voor den hoorder of lezer meer toegankelijk te maken door het erneven plaatsen van een feit, voorwerp enz., dat dezen meer vertrouwd is. Zij verschillen dus van ➝ metaphora. De syntactische verbinding kan op allerlei wijz...

Lees verder
1916
2022-05-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vergelijking

Vergelijking - de uitdrukking van de gelijkheid van twee waarden; twee gelijke getallenvormen, verbonden door het teeken = , b.v. 8 + 2 — 3 = 9 — 3 + 1. Worden twee of meer getallenvormen of grootheden vergeleken en blijkt het, dat zij niet gelijk zijn, dan kan de verbinding alleen plaats hebben door > of ...

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERGELIJKING

VERGELIJKING - v. (-en), het vergelijken, oordeel over de meerdere of mindere waarde van iets : eene vergelijking trekken tusschen; bij vergelijking valt het tegen ; in vergelijking van, met vroeger ; hij komt niet in vergelijking bij zijn broeder, hij is verreweg de mindere ; zonder vergelijking iets nemen ; — gelijkenis: Cats heeft vaak eig...

Lees verder
1898
2022-05-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vergelijking

zie Gelijkenis.

1870
2022-05-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Vergelijking

Vergelijking (Eene) is in de stelkunst een vorm van twee gelijke grootheden of hoeveelheden (leden genaamd), die door het gelijkteeken (=) verbonden zijn. Om de leden of deelen der leden aan te duiden bezigt men, behalve cijfers, voor bekende grootheden de eerste letters van het alphabet (a, b, c, enz.) en voor onbekende de laatste (x, y, z). Men h...

Lees verder