Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-03-2021

Vormen

betekenis & definitie

(muzikale) de muziekstukken zooals deze zich langzamerhand uit den dans en en het volkslied (liedvorm) tot hoogere kunstuitingen hebben ontwikkeld. Soms blijkt uit den naam reeds tot welke soort (instrumentaal, vocaal) de vorm behoort (bijv. sonate, symphonie); somwijlen is bij behoud van den vorm de soort veranderd (bijv. nocturne, oorspr. vocaal, later ook instr.); ten slotte heeft men bij de Y. nog rekening te houden met het tijdperk van de compositie: de symphonia der oude Italianen en de sonate in Lully’s geest zijn geheel iets anders als deze Y., bij Mozart.

Somwijlen is de inhoud bepalend zooals bij oratorium, mis, opera enz.