Gepubliceerd op 18-03-2021

Processie

betekenis & definitie

(lat., processio, voortgang, ommegang) is in de r.-kath. kerk een als gods dienstige plechtigheid ingerichte optocht of ommegang van geestelijkheid en volk, binnen of buiten het kerkgebouw. Reeds in de eerste eeuwen werden door de christenen de marte laars in P. onder psalmgezang met fakkels, en lichten grafwaarts gedragen.

Zoodra de kerk vrij was, kwamen godsdienstige bedegangen als kerkelijke plechtigheid algemeen in zwang. De P. vormt óf een op zich zelf staande plech tigheid (de P. op Sacramentsdag) óf een geheel met een -andere liturgische handeling (de P. op Maria Lichtmis, Palmzondag, Witte Don derdag, Goede Vrijdag). De P. begint en ein digt bij het altaar in de kerk en wordt steeds voorafgegaan door een hooggedragen kruis beeld. De deelnemers gaan twee aan twee, naar staat en sekse gerangschikt, blootshoofds, biddend en zingend. Dikwijls nemen broeder schappen en corporatiën er aan deel met hun vaandels. De dienstdoende priester gaat in het midden of aan het einde der P. Onder klokgelui trekt de P. de kerk uit en weer bin nen, waarna een plechtige zegen gegeven wordt.In katholieke streken hebben vele P. buiten de kerk plaats (bij ons in Noord-Brabant, Limburg, het dorpje Laren N.-H., en Wehl Gelderland).

< >