Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-03-2021

Was

betekenis & definitie

een zelfstandigheid, bij de planten in haar sappen, in de bladen, in het waas dat sommige vruchten overdekt, enz., voorkomende, vooral bij den wasboom en in den stam van Ceroxylon-soorten. Het W. wordt door de bijen verzameld.

W. is na aan vetten verwant; in spiritus lost het een weinig op; het bestaat uit myricine en cerine, beide uit koolstof, waterstof en zuurstof samengesteld. Men gebruikt het W. voor kaarsen, pleisters, het glad maken van meubelen, enz. W. is zeer geschikt om daaruit allerlei figuren te vormen; vooral anatomische voorwerpen heeft men zeer schoon in W. nagebootst.