Gepubliceerd op 28-02-2021

Oostenrijk

betekenis & definitie

aartshertogdom, dat gedeelte der Oostenrijksch-Hongaarsche-monarchie, hetwelk door Bohemen, Moravië, Hongarije, Stiermarken, Salzburg en Beieren wordt ingeslotei bestaat uit 'twee kroonlanden, het land beneden de Enns of Neder-O. en dat boven de Enns of Opper-O. Het eerste heeft een oppervlakte van 19.825 km.3 en is bergachtig (takken van de Norische Alpen).

De voornaamste rivier is de Donau, die vele kleinere rivieren opneemt (Enns, Ips, Leitha, Krems, March, Thaya enz.). Het klimaat is over het algemeen gematigd en gezond, vooral in het dal van den Donau. In het midden des lands komt de druif tot rijpheid, terwijl in het z. als in het n.w., zelfs het ooft weinig tiert. De bevolking bedroeg 1800: 3.100.493 zielen. De bewoners zijn meerendee’s Duitschers; naar de zijde van Hongarije en Moravië wonen ongeveer 20.000 Slawen. De hoofdstad is Weenen.

De kath. godsdienst is de heerschende. Alle soorten van koren worden verbouwd. Ook wijnbouw en veeteelt zijn belangrijk. In weerwil der uitgestrekte bosschen brengt het land geene genoegzame hoeveelheid brand- en timmerhout voort. Het mineraalrijk levert bruin- en steenkolen, ijzererts, antimonium en graphiet op. De nijverheid is zeer uitgebreid.O. boven de Enns (Opper-O.) heeft een oppervlakte van 11.983 km.2 en eene bevolking van 810.246 zielen (in 1900). Een tak van de Norische Alpen en het Bohemerwoudgebergte loopen door het land. De vruchtbaarste gedeelten zijn in het dal van den Donau. Het klimaat is over het geheel gematigd, maar, ten gevolge van de sneeuw- en ijsbergen en de hoogere ligging, kouder dan in Neder-O.

Ook hier is de bevolking meerendeels duitsch en behoort tot de r.-kath. kerk. De hoofdstad is Linz. De landbouw staat op hoogeren trap dan in Neder-O. en de veeteelt is er aanzienlijk. De bergbouw bepaalt zich tot bruin- en steenkolen. Van groot belang zijn de zoutgroeven bij Ischl en Hallstadt. Oók worden er vele steengroeven gevonden.

De nijverheid is niet zoo uitgebreid als in NederO., maar de vervaardiging van ijzerwaren zeer aanzienlijk. Deze zijn met hout, steenen en zout de voornaamste handelsartikelen.