Gepubliceerd op 28-02-2021

Ontwikkeling

betekenis & definitie

evolutio, in de physiologie: de geleidelijke opvolging van veranderingen in vorm, maaksel en verrichtingen, waardoor de vormlooze kiem tot een organisch wezen wordt; het beloop der progressieve differentieering van kiem tot organisme. De leer van de ontwikkeling der plantaardige en dierlijke organisme noemt men ontwikkelingsgeschiedenis.

Haar einddoel is de kennis van de wetten en voorwaarden onder welke de organische wereld ontstaan is. De ontwikkelingsgeschiedenis der dieren splitst zich nog in embryologie, of de O.-geschiedenis der individuën, en in zoögenie of phylogenie, de leer van het ontstaan der dierenwereld in haar geheel.