Wat is de betekenis van Ontwikkeling?

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ontwikkeling

ontwikkeling - Zelfstandignaamwoord 1. geleidelijke verandering in een zekere richting 2. het ontwerpen en creëren 3. het ontwikkelen van fotorolletjes 4. kennis of kunde hebben (algemene ontwikkeling) 5. gebeurtenis 6. de wijze waarop een schaakstelling tot stand is gekomen Woordherkomst Naamwoord van handeling van ont...

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ontwikkeling

ontwikkeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-wik-ke-ling 1. groei(proces) ♢ de technische ontwikkelingen gaan snel 1. de ideeën kwamen tot ontwikkeling [kregen vorm] ...

2024-04-22
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

Ontwikkeling

Ontwikkeling gaat niet vanzelf. Kinderen ontwikkelen zich door een natuurlijke drang die in elk kind zit, de drang om vooruitte komen. Biologische factoren bepalen voor een deel de grenzen van de mogelijkheden die een kind heeft om zich te ontwikkelen. Daartoe horen algemene zaken zoals het vermogen om een taal te leren spreken, je aanleg voor bepa...

2024-04-22
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

ontwikkeling

Van ontwikkeling (in drama) is sprake als een motief (3) wordt gebruikt als bron voor een nieuw gegeven; zie ook dramatische ontwikkeling.

2024-04-22
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

ontwikkeling

ontwikkeling - Het veranderen van menselijke activiteiten, gebruiken of nederzettingen door de tijd heen, meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.

2024-04-22
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Tjipke van der Veen & Jos van der Wal (1989)

ontwikkeling

Het veranderingsproces waarbij de combinatie van groei, rijping en leren leidt tot een verhoging van het functioneringsniveau.

2024-04-22
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

ontwikkeling

fylogenetische (volgens afstamming); ontwikkeling van eenvoudiger naar meer gedifferentieerde vormen in de loop van miljoenen jaren; ontogenetische (tijdens het leven van het individu), veranderingen van de bevruchte eicel tot aan de dood.

2024-04-22
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

ONTWIKKELING

reeks van etappes die een levend organisme aflegt. Bij de mens is de ontwikkeling niet beperkt tot de→ groei alleen. Onder invloed van fysiologische omstandigheden (- rijpingsproces) enerzijds en sociaal-affectieve omstandigheden anderzijds, gaat hij geleidelijk anders functioneren, waardoor hij vanuit het → stadium van de zuigeling - die...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ontwikkeling

v., ûntwikkeling, ûntjowing.