Wat is de betekenis van Ontwikkeling?

2019
2020-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontwikkeling

ontwikkeling - Zelfstandignaamwoord 1. geleidelijke verandering in een zekere richting 2. het ontwerpen en creëren 3. het ontwikkelen van fotorolletjes 4. kennis of kunde hebben (algemene ontwikkeling) 5. gebeurtenis 6. de wijze waarop een schaakstelling tot stand is gekomen Woordherkomst Naamwoord van handeling van ont...

Lees verder
2018
2020-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ontwikkeling

ontwikkeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-wik-ke-ling 1. groei(proces) ♢ de technische ontwikkelingen gaan snel 1. de ideeën kwamen tot ontwikkeling [kregen vorm] ...

Lees verder
2003
2020-11-29
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Ontwikkeling

Ontwikkeling gaat niet vanzelf. Kinderen ontwikkelen zich door een natuurlijke drang die in elk kind zit, de drang om vooruitte komen. Biologische factoren bepalen voor een deel de grenzen van de mogelijkheden die een kind heeft om zich te ontwikkelen. Daartoe horen algemene zaken zoals het vermogen om een taal te leren spreken, je aanleg voor bepa...

Lees verder
2002
2020-11-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

ontwikkeling

Van ontwikkeling (in drama) is sprake als een motief (3) wordt gebruikt als bron voor een nieuw gegeven; zie ook dramatische ontwikkeling.

1990
2020-11-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

ontwikkeling

ontwikkeling - Het veranderen van menselijke activiteiten, gebruiken of nederzettingen door de tijd heen, meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.

1989
2020-11-29
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

ontwikkeling

Het veranderingsproces waarbij de combinatie van groei, rijping en leren leidt tot een verhoging van het functioneringsniveau.

1974
2020-11-29
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ontwikkeling

fylogenetische (volgens afstamming); ontwikkeling van eenvoudiger naar meer gedifferentieerde vormen in de loop van miljoenen jaren; ontogenetische (tijdens het leven van het individu), veranderingen van de bevruchte eicel tot aan de dood.

1965
2020-11-29
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ONTWIKKELING

reeks van etappes die een levend organisme aflegt. Bij de mens is de ontwikkeling niet beperkt tot de→ groei alleen.

1933
2020-11-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ontwikkeling

wordt vaak ook evolutie genoemd. Voor o. van het heelal, ➝ Cosmogonie; van het zonnestelsel, ➝ Evolutie (2°); van de levende wezens, ➝ Afstammingsleer; Darwinisme; Ontogenese (1°); van het menschdom, ➝ Drie-tredentheorie; Evolutionisme; van het dogma, ➝ Dogma-geschiedenis. Historische ontwikkeling is de innerlijke samenhang van het historis...

Lees verder
1898
2020-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontwikkeling

v. het ontwikkelen; groei van het lichaam; groei en wasdom van den geest, het gemoed enz.; — voortgang van een lageren trap tot een hoogeren; — het (doen) ontstaan : ontwik keling van warmte; — uiteenzetting, ontvouwing.

Lees verder
1870
2020-11-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ontwikkeling

Ontwikkeling noemt men in het algemeen de geleidelijke opklimming van een organisch geheel tot hoogere volkomenheid. Men spreekt zoowel van de ontwikkeling van een persoon als van die van een volk of zelfs van de ontwikkeling der geheele menschheid en van hare kunsten en wetenschappen. In meer beperkten zin spreekt men van de ontwikkelingsleer (emb...

Lees verder