Wat is de betekenis van Ontwikkeling?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ontwikkeling

ontwikkeling - Zelfstandignaamwoord 1. geleidelijke verandering in een zekere richting 2. het ontwerpen en creëren 3. het ontwikkelen van fotorolletjes 4. kennis of kunde hebben (algemene ontwikkeling) 5. gebeurtenis 6. de wijze waarop een schaakstelling tot stand is gekomen Woordherkomst Naamwoord van handeling van ont...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ontwikkeling

ontwikkeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-wik-ke-ling 1. groei(proces) ♢ de technische ontwikkelingen gaan snel 1. de ideeën kwamen tot ontwikkeling [kregen vorm] ...

Lees verder
2003
2022-08-18
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Ontwikkeling

Ontwikkeling gaat niet vanzelf. Kinderen ontwikkelen zich door een natuurlijke drang die in elk kind zit, de drang om vooruitte komen. Biologische factoren bepalen voor een deel de grenzen van de mogelijkheden die een kind heeft om zich te ontwikkelen. Daartoe horen algemene zaken zoals het vermogen om een taal te leren spreken, je aanleg voor bepa...

Lees verder
2002
2022-08-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

ontwikkeling

Van ontwikkeling (in drama) is sprake als een motief (3) wordt gebruikt als bron voor een nieuw gegeven; zie ook dramatische ontwikkeling.

1990
2022-08-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

ontwikkeling

ontwikkeling - Het veranderen van menselijke activiteiten, gebruiken of nederzettingen door de tijd heen, meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.

1989
2022-08-18
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

ontwikkeling

Het veranderingsproces waarbij de combinatie van groei, rijping en leren leidt tot een verhoging van het functioneringsniveau.

1974
2022-08-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ontwikkeling

fylogenetische (volgens afstamming); ontwikkeling van eenvoudiger naar meer gedifferentieerde vormen in de loop van miljoenen jaren; ontogenetische (tijdens het leven van het individu), veranderingen van de bevruchte eicel tot aan de dood.

1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ontwikkeling

v., 1. groei, wasdom: tot komen; ontwikkeling van warmte; de geleidelijke vorming van een levend wezen uit elementaire begintoestanden, m.n. de groei van eicel tot volwassen individu; ontplooiing: de snelle van de techniek; het ontwikkelen of ontwikkeld-worden van fotografische platen en films; 2. het kundig zijn: in ontwikkeling was hij hem ver v...

Lees verder
1965
2022-08-18
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ONTWIKKELING

reeks van etappes die een levend organisme aflegt. Bij de mens is de ontwikkeling niet beperkt tot de→ groei alleen.

1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ontwikkeling

v., ûntwikkeling, ûntjowing.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ontwikkeling

v., 1. het ontwikkelen of zich ontwikkelen; groei, wasdom enz.: de ontwikkeling van lichaam en geest; tot ontwikkeling komen; ontwikkeling van warmte; de ontwikkeling zijner plannen. 2. het ontwikkeld zijn: in ontwikkeling was hij hem ver vooruit; — algemene ontwikkeling, kennis van de alg. aspecten der beschaving en de...

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ontwikkeling

v. ontwikkelingen (het ontwikkelen: wasdom, groei, voortgang; vorming enz.): de ontwikkeling van lichaam en geest; algemene ontwikkeling; de ontwikkeling van gas; de ontwikkeling mijner plannen, uiteenzetting.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ontwikkeling

wordt vaak ook evolutie genoemd. Voor o. van het heelal, ➝ Cosmogonie; van het zonnestelsel, ➝ Evolutie (2°); van de levende wezens, ➝ Afstammingsleer; Darwinisme; Ontogenese (1°); van het menschdom, ➝ Drie-tredentheorie; Evolutionisme; van het dogma, ➝ Dogma-geschiedenis. Historische ontwikkeling is de innerlijke samenhang van het historis...

Lees verder
1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ontwikkeling

v. het ontwikkelen; groei van het lichaam; groei en wasdom van den geest, het gemoed enz.; — voortgang van een lageren trap tot een hoogeren; — het (doen) ontstaan : ontwik keling van warmte; — uiteenzetting, ontvouwing.

Lees verder
1870
2022-08-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ontwikkeling

Ontwikkeling noemt men in het algemeen de geleidelijke opklimming van een organisch geheel tot hoogere volkomenheid. Men spreekt zoowel van de ontwikkeling van een persoon als van die van een volk of zelfs van de ontwikkeling der geheele menschheid en van hare kunsten en wetenschappen. In meer beperkten zin spreekt men van de ontwikkelingsleer (emb...

Lees verder