Gepubliceerd op 23-02-2021

Leiderdorp

betekenis & definitie

gemeente in Z.-Holl., arrond. ’s Gravenhage, kanton Leiden, kiesdistrict Leiden, pers. belasting stadsgedeelte 4e klasse, overig deel 6e klasse, aan den ouden Rijn, begrensd door de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Warmond, Alkemade, Woudbrugge, Koudekerk en Zoeterwoude, is 1914 H.A. groot en bestaat grootendeels uit kleigronden, het n. deel is laagveen. De inwoners bestaan in hoofdzaak van veeteelt en zuivelbereiding, verder van het kweeken van moesgroenten, v. bleekerijen en van eenigen fabrieksarbeid.

Behalve het dorp Leiderdorp bevat de gemeente de Buurtaan-de-Spanjaardsbrug, de Buurt-aan-de-Doesbrug, en nog eenige andere buurtschappen, die aan den Leidschen Buitensingel aanvangen. De gemeente telt 3850 inw.