Gepubliceerd op 23-02-2021

Juli

betekenis & definitie

Julius, Hooimaand, de zevende maand des jaars, telt 30 dagen; was bij de Romeinen, wier jaar 1 Maart begon, de vijfde maand en heette daarom Quintilis, tot zij in 45 vóór Chr., ter eere van Julius Cesar, die in deze maand geboren werd, haar tegenwoordigen naam kreeg. Gedurende de eerste drie weken van J. staat de zon in het teeken van de Kreeft, gedurende den overigen tijd in dat van den Leeuw.