Wat is de betekenis van Juli?

2020
2022-11-30
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

juli

zevende maand. zevende maand van het jaar. Voorbeelden: De industriële productie is in de zomermaanden juli en augustus twee procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 1999. ANP, 12 oktober 2000 Na 31 jaar specialisatie in hoger onderwijs, wetenschap en internationaal economisch advieswerk werd ik in juli 2002...

Lees verder
2020
2022-11-30
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Juli

Een verkorting van Julius of een verwijzing naar de maand (vergelijk April, May en June).

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

juli

juli - Zelfstandignaamwoord 1. de zevende maand van het jaar In juli begint voor veel kinderen de schoolvakantie. Woordherkomst Komt van het Latijnse mensis Iulius (de maand van Julius). De maand is vernoemd naar de Romeinse keizer Gaius Julius Caesar. Synoniemen hoo...

Lees verder
2018
2022-11-30
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Juli

zevende maand Op 1 januari 45 v.Chr. trad de zogeheten Juliaanse kalender in werking. De oude Romeinse kalender liep op dat moment drie maanden achter op de werkelijkheid. Een jaar eerder had Julius Caesar de Alexandrijnse sterrenkundige Sosigenes gevraagd een oplossing voor dit probleem te bedenken. Hij stelde voor bij wet te regelen dat de jare...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

juli

juli - zelfstandig naamwoord uitspraak: ju-li 1. de zevende maand van het jaar ♢ de zomervakantie begint meestal in juli Zelfstandig naamwoord: ju-li

Lees verder
1997
2022-11-30
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Juli

Zevende maand, genoemd naar de Romeinse veldheer en staatsman Julius Caesar (100-44 v. Chr.). Omdat het Romeinse jaar in maart begon, was de maand oorspronkelijk de vijfde (Quintilis). Ter ere van Julius Caesar, die in deze maand geboren was en de juliaanse kalender invoerde, heet de maand Quintilis sinds 44 v. Chr. Julius.De juliaanse kalender was...

Lees verder
1990
2022-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

juli

juli - De zevende maand van het jaar in de Juliaanse en de Gregoriaanse kalender. Bevat 31 dagen en valt tussen juni en augustus. De maand is in 44 v. Chr. genoemd naar Julius Caesar. De oorspronkelijke naam was Quintilis, Latijn voor de vijfde maand, die juli was in de vroegere Romeinse kalender.

1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Juli

zevende maand van het jaar, 31 dagen. Hij is genoemd naar Julius Caesar en wordt bij ons ook wel aangeduid met hooimaand.

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

juli

m., hooimaand, volgens de Juliaanse kalender de zevende maand van het jaar. (e) In de Oudromeinse kalender was juli de vijfde maand van het jaar en daarom Quintilis geheten. De naam Julius kreeg zij ter ere van Iulius Caesar. Juli heeft en had ook voor Iulius Caesar 31 dagen.

Lees verder
1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Juli

s., haeimoanne, July.

1951
2022-11-30
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Juli

der Juli, Juli, hooimaand; im Juli, in Juli.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Juli

m., zevende maand van het jaar, Hooimaand (31 dagen).

1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Juli

7e maand, genoemd naar Julius Caesar*, geboren in deze maand ; telt 31 dagen, wordt in Nederland ook Hooimaand genoemd.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Juli

is volgens de Oudromeinse kalender de vijfde maand (waarom zij oorspronkelijk Quintilis, van quinque, vijf, heette) en volgens de Juliaanse de zevende maand van het jaar en telt 31 dagen. Zij is genoemd naar Julius Caesar, die in deze maand geboren was. In het Nederlands heet zij Hooimaand. Gedurende de eerste 22 dagen van JULIANA-T...

Lees verder
1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Juli

m. (de 7e maand, genoemd naar Julius Caesar, die in deze maand geboren werd: Hooimaand); julidag, m. -dagen.

1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Juli

→ Maand.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Juli

(Lat. mensis Julius), de zevende maand van het jaar. In den Oud-Romeinschen kalender (mensis) Quintilis (= 5e maand) geheeten, wordt ze bij de invoering van den →Juliaanschen kalender de 7e maand van het jaar; in 44 v. Chr. werd de naam Quintilis vervangen door dien van Julius, ter eere van den dictator Caius Julius Caesar, die in die maand wa...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

juli

('ju:li) m. [Julius Caesar werd in die maand geboren] zevende maand van het jaar. Ook : hooimaand.

1922
2022-11-30
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Juli

Juli (Lat.: Julius) heette bij de Romeinen oorspronkelijk Quintilis, d. i. de 5e maand (daar bij de Romeinen aanvankelijk het jaar met Maart begon), doch ter ere van Julius Caesar, die in deze maand geboren was, werd de naam in Juli veranderd.

1921
2022-11-30
Levende taal

T. Pluim - 1921

Juli

van ’t Lat. Julius, de maand, waarin J. Caesar geboren was.

Lees verder