Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 29-01-2021

Gedegen

betekenis & definitie

aldus noemt men een metaal wanneer het reeds in zuiveren staat in de natuur voorkomt, tegenover die metalen welke uit erts moeten worden afgescheiden.