Wat is de betekenis van Gedegen?

2023-10-02
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gedegen

Gedegen is een ander woord voor ‘van goede kwaliteit’. Het is een begrip dat in de geologie en mineralogie wordt gebruikt wanneer metalen in zuivere toestand in de aardkorst gevonden worden. Gedegen metalen worden in metallische toestand gevonden. Er is dan geen sprake van een chemische verbinding. Dit komt het vaakst voor bij ertsen....

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gedegen

gedegen - Bijvoeglijk naamwoord 1. degelijk, grondig Zij heeft zich gedegen voorbereid. 2. in de natuur als zodanig voorkomend Koper in gedegen vorm, vind je soms in de natuur.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Gedegen?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gedegen

gedegen - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-de-gen 1. met een goede kwaliteit ♢ hij volgt een gedegen opleiding Bijvoeglijk naamwoord: ge-de-gen Synoniemen degelijk, deugdelijk

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gedegen

een mijnwerkersuitdrukking voor metalen die als element, dus niet-verbonden met andere stoffen, in de natuur voorkomen: goud komt in de natuur gedegen voor, ijzer daarentegen b.v. als oxide.

2023-10-02
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Gedegen

Eigenlijk is gedegen het voltooide deelwoord van het werkwoord gedijen dat vroeger sterk was. De verleden tijd luidde gedeech en de betekenis was: groeien, worden. Nog is bekend het spreekwoord: onrechtmatig verkregen goed gedijt niet. Nu is het werkwoord zwak geworden, maar het sterke deelwoord heeft zich gehandhaafd in twee bijzondere betekenisse...

2023-10-02
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen (1978)

Gedegen

‘Een manager met een gedegen bouwtechnische opleiding.’ (De Telegraaf, 14.10.72) De meeste puristen beschouwen gedegen in de betekenis van ‘degelijk, grondig’ als een germanisme (D. 'gediegen’). Volgens hen mag men het slechts gebruiken i.v.m. metalen, bijv. ‘gedegen goud’ (zuiver, niet met andere met...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gedegen

adj., dreech; (zuiver), lottere.

2023-10-02
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

gedegen

zie: gediegen.

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GEDEGEN

noemt men in de mijnbouw en in de delfstofkunde metalen, indien zij als zodanig en niet in de vorm van een chemische verbinding in de natuur voorkomen. Antimoon, arseen, bismuth, lood, tin en kwikzilver komen gedegen voor in geringe hoeveelheden, koper en ijzer daarentegen in grote hoeveelheden, terwijl zilver voor een groot deel, goud bijna geheel...

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gedegen

bn. (zuiver, niet vermengd inz. van metalen): gedegen goud, zilver enz., niet scheikundig verbonden met andere stoffen.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Gedegen

i/d natuur in zuiveren toestand voorkomende metalen, in tegenstelling met (als erts) met andere delfstoffen verbonden metalen.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gedegen

bn. niet met andere metalen verbonden, zuiver: goud; in toestand.

2023-10-02
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Gedegen

Noemt men een metaal, dat in zuiveren toestand verkeert.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gedegen

Gedegen - noemt men het voorkomen van metalen in ongebonden toestand in de natuur; goud, platina en zijn verwanten, zilver, kwik, koper, ijzer, lood, arseen, antimoon en bismut komen g. voor.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gedegen

bn., 1. (van metalen) niet met andere stoffen verbonden, zuiver ((e)): metalen in — toestand; 2. (fig.) van goed gehalte, goed doorwerkt, doordacht: een — studie. (e) De metalen die in gedegen toestand in de natuur voorkomen zijn o.a. goud, platina, zilver, kwik, koper, ijzer, lood, arseen, antimoon en bismut.

2023-10-02
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gedegen

Gedegen - zuiver, onvermengd edel metaal.

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Gedegen

aldus noemt men een metaal wanneer het reeds in zuiveren staat in de natuur voorkomt, tegenover die metalen welke uit erts moeten worden afgescheiden.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gedegen

GEDEGEN, bn. (van metalen) niet met andere stoffen verbonden, zuiver gedegen goud, zilver, kwik enz.; metalen in gedegen toestand.

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gedegen

Gedegen noemt men in den bergbouw en in de delfstofkunde de metalen, wanneer zij in de natuur in zuiveren toestand voorkomen, om ze te onderscheiden van zoodanige, die men in ertsen en met andere zelfstandigheden verbonden aantreft.

2023-10-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Gedegen

Gedegen, bn. echt, fijn, massief; - goud, - zilver.