Wat is de betekenis van Gedegen?

2021
2021-04-16
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gedegen

Gedegen is een ander woord voor ‘van goede kwaliteit’. Het is een begrip dat in de geologie en mineralogie wordt gebruikt wanneer metalen in zuivere toestand in de aardkorst gevonden worden. Gedegen metalen worden in metallische toestand gevonden. Er is dan geen sprake van een chemische verbinding. Dit komt het vaakst voor bij ertsen. Het bekendst...

Lees verder
2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gedegen

gedegen - Bijvoeglijk naamwoord 1. degelijk, grondig Zij heeft zich gedegen voorbereid. 2. in de natuur als zodanig voorkomend Koper in gedegen vorm, vind je soms in de natuur.

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gedegen

gedegen - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-de-gen 1. met een goede kwaliteit ♢ hij volgt een gedegen opleiding Bijvoeglijk naamwoord: ge-de-gen Synoniemen degelijk, deugdelijk

Lees verder
1981
2021-04-16
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gedegen

een mijnwerkersuitdrukking voor metalen die als element, dus niet-verbonden met andere stoffen, in de natuur voorkomen: goud komt in de natuur gedegen voor, ijzer daarentegen b.v. als oxide.

1980
2021-04-16
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gedegen

Eigenlijk is gedegen het voltooide deelwoord van het werkwoord gedijen dat vroeger sterk was. De verleden tijd luidde gedeech en de betekenis was: groeien, worden. Nog is bekend het spreekwoord: onrechtmatig verkregen goed gedijt niet. Nu is het werkwoord zwak geworden, maar het sterke deelwoord heeft zich gehandhaafd in twee bijzondere betekenisse...

Lees verder
1978
2021-04-16
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

Gedegen

‘Een manager met een gedegen bouwtechnische opleiding.’ (De Telegraaf, 14.10.72) De meeste puristen beschouwen gedegen in de betekenis van ‘degelijk, grondig’ als een germanisme (D. 'gediegen’). Volgens hen mag men het slechts gebruiken i.v.m. metalen, bijv. ‘gedegen goud’ (zuiver, niet met andere met...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gedegen

bn., 1. (van metalen) niet met andere stoffen verbonden, zuiver ((e)): metalen in — toestand; 2. (fig.) van goed gehalte, goed doorwerkt, doordacht: een — studie. (e) De metalen die in gedegen toestand in de natuur voorkomen zijn o.a. goud, platina, zilver, kwik, koper, ijzer, lood, arseen, antimoon en bismut.

Lees verder
1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gedegen

adj., dreech; (zuiver), lottere.

1949
2021-04-16
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

gedegen

zie: gediegen.

1916
2021-04-16
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Gedegen

Noemt men een metaal, dat in zuiveren toestand verkeert.

1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gedegen

Gedegen - noemt men het voorkomen van metalen in ongebonden toestand in de natuur; goud, platina en zijn verwanten, zilver, kwik, koper, ijzer, lood, arseen, antimoon en bismut komen g. voor.

1910
2021-04-16
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gedegen

Gedegen - zuiver, onvermengd edel metaal.

1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gedegen

GEDEGEN, bn. (van metalen) niet met andere stoffen verbonden, zuiver gedegen goud, zilver, kwik enz.; metalen in gedegen toestand.

1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gedegen

Gedegen noemt men in den bergbouw en in de delfstofkunde de metalen, wanneer zij in de natuur in zuiveren toestand voorkomen, om ze te onderscheiden van zoodanige, die men in ertsen en met andere zelfstandigheden verbonden aantreft.