Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 20-01-2021

Directeur

betekenis & definitie

bestuurder, leider, hoofd; directrice, bestuurster, vrouwelijke vorm van directeur Directeur van politie, zie Rijkspolitie; directeur, officieele titel van het hoofd eener strafgevangenis, van een huis van bewaring, een njksopvoedingsgesticht, rijkswerkinrichting; directeur der directe belastingen.