Vivat

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-03-2021

Titel

betekenis & definitie

naam van een ambt, waardigheid, bediening of rang, opschrift van een boek of van een hoofdstuk, onderdeel van een wetboek; ook: rechtsgrond, waarop iemand een recht wordt toegekend, en: schriftelijk bewijsstuk.