Gepubliceerd op 20-01-2021

Cijfers

betekenis & definitie

teekens waarvan men zich bedient om getahen aan te duiden, en wier naam ontleend zou zijn aan het arabisch safar, dat tellen beteekent. De meeste oude volken, ook de Grieken en Romeinen, gebruikten geen afzonderlijke cijferteekens, maar eenige letters van hun alphabet.

Zoo vertegenwoordigde bij de Romeinen de I 1, de V 5, de X 10, de L 50, de C 100, de D 500, de M 1000, deze letters dragen nog thans den naam van romeinsche cijfers; zie ook Arabische cijfers, dl. I pag. 5456.



Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.