2019-10-16

Cijfers

Cijfers zijn getallen --al dan niet verkregen door middel van normeren (1)-- die een bepaalde waardering uitdrukken voor een geleverde prestatie. Volgens de in het Nederlandse onderwijs gangbare cijferschaal is het hoogste cijfer dat behaald kan worden 10,0 en het laagste 1,0.

2019-10-16

cijfers

cijfers - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord cijfer

2019-10-16

Cijfers

Cijfers, vermoedelijk alzoo genoemd naar het Arabische woord safàr (tellen), zijn teekens, waarvan men zich in de rekenkunde bedient, om getallen aan te duiden. Men heeft er zooveel noodig als het getalstelsel (zie onder dit woord) eenheden bevat. De Arabieren en Israëlieten gebruikten ter aanduiding der eerste 9 getallen als eenheden de eerste 9 letters van hun alphabet, voorts ter aanduiding der 10tallen de volgende 9, en ter aanduiding der 100-tallen de overige met een afzonderlijk teeken v...