Verzekering betekenis & definitie

Een verzekering is een afspraak tussen verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en verzekerde (persoon). Hierbij stelt de verzekeraar, tegen betaling van premies, de verzekerde schadeloos in bepaalde (afgesproken) situaties.

Een verzekering is pas geldig na het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de verzekering en de verzekerde. Hierbij vraagt een kandidaat-verzekeringnemer de verzekering aan. Juridisch gezien is de aanvraag een aanbod van de verzekeringnemer naar de verzekeraar. De verzekeraar vraagt om verschillende gegevens over de verzekeringsnemer. Nadat de verzekeringnemer van de gevraagde gegevens heeft ingeleverd, kan de verzekeraar het ‘aanbod’ aannemen of weigeren. Nadat het overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de verzekerde nog 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan hij of zij nog van de overeenkomst af.

Artikel 7:928 lid 1 BW verplicht de verzekeringnemer om de door de verzekeraar gevraagde gegevens te verstrekken. ‘De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te weten, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering wil sluiten, afhangt of kan afhangen.’

Er zijn een heleboel verschillende verzekeringen. Niet elke verzekering wordt aangeboden door elke verzekeraar. Alle soorten verzekeringen zijn grofweg te verdelen over drie hoofdverzekeringen: de schadeverzekering, de zorgverzekering en de levensverzekering.

Elke verzekeraar heeft per verzekering eigen polisvoorwaarden. In de polis staat wat de verzekeraar bij een bepaalde verzekering wel en niet vergoedt.

Laatst bijgewerkt 05-01-2016