Polisvoorwaarden betekenis & definitie

Polisvoorwaarden zijn gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen hetzelfde zijn. Er staat precies in wat is afgesproken. De polisvoorwaarden samen met het polisblad vormen de verzekeringsovereenkomst die men ontvangt wanneer er een verzekering is afgesloten. Een ander woord voor polisvoorwaarden is verzekeringsvoorwaarden.

Een verzekeraar is wettelijk verplicht een polis op zo een manier op te stellen dat de inhoud van de overeenkomst daar volledig uit opgemaakt kan worden. Een deel van deze regelingen zijn opgenomen in de polisvoorwaarden. Een verzekeringsnemer heeft het recht om de mogelijkheid te krijgen om kennis te nemen van de polisvoorwaarden. Wanneer een verzekeringsnemer deze mogelijkheid niet heeft gehad, is hij of zij niet gebonden aan de polisvoorwaarden. Deze regeling geldt niet wanneer het simpelweg niet mogelijk is om de polisvoorwaarden ter beschikking te stellen.

Een verzekeraar kon vroeger ervoor kiezen om een en-bloc bepaling op te nemen in de polisvoorwaarden. Dit gaf de verzekeraar het recht om de polisvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wanneer de verandering nadelig was, had de verzekerde het recht om binnen 30 dagen de verzekering op te zeggen. In 2007 heeft de rechter besloten dat het verboden is om de polisvoorwaarden van een zorgverzekering tussentijds te veranderen.

Laatst bijgewerkt 05-01-2016