Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Collectieve ongevallenverzekering

betekenis & definitie

Een collectieve ongevallenverzekering wordt afgesloten door een werkgever of bestuurder en dekt alle werknemers of leden van een organisatie tegen eventuele ongevallen. Een collectieve ongevallenverzekering behoort in Nederland over het algemeen tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als werkgever is men in sommige branches, afhankelijk van de CAO, verplicht om een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten. Dit houdt in dat iedere werknemer of lid van een organisatie gedekt is tegen ernstig letsel als gevolg van een ongeval. De collectieve ongevallenverzekering keert alleen maar uit wanneer een werknemer door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Een collectieve ongevallenverzekering is niet alleen voor bedrijven, maar ook voor verenigingen of stichtingen waarbij er risico is op ongevallen.

Een werkgever kan bij het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering er voor kiezen om te verzekeren tegen alle ongevallen die op of op weg naar het werk gebeuren, of voor dekking tegen ongevallen 24 uur per dag. Hoeveel wordt uitgekeerd door een collectieve ongevallenverzekering, hangt af van de ernst van een ongeval. Wanneer een werknemer een arm verliest, zal de verzekeraar een hoger bedrag uitkeren dan wanneer deze werknemer een duim had verloren. Daarnaast kan men geen aanspraak maken op de collectieve ongevallenverzekering wanneer er opzet in het spel is of wanneer men bijvoorbeeld een ongeval veroorzaakt doordat men alcohol of andere genotmiddelen heeft gebruikt.

Er zijn ook enkele uitzonderingen waarbij een werknemer langdurige arbeidsongeschikt kan raken die niet worden gedekt door een collectieve ongevallenverzekering. Dit zijn bijvoorbeeld een hernia, spierverrekkingen of een zweepslag. Hoewel een werknemer door deze ziektes of klachten soms langdurig niet kan werken, gaat het hier niet om blijvend letsel, waardoor men geen aanspraak kan maken op een uitkering van een collectieve ongevallenverzekering.