Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 08-02-2016

2016-02-08

Ongeval

betekenis & definitie

Een ongeval is een onverwachte gebeurtenis die leidt tot schade en/of letsel. Ongevallen kunnen op verschillende plekken plaats vinden, zoals het in het verkeer, op het werk of op vakantie. Men gebruikt de term ongeval dan ook met name in combinatie met een ander woord.

Bij een ongeval is er altijd sprake van een plotselinge gebeurtenis die men van te voren niet had verwacht. Hierbij zijn doorgaans meerdere mensen betrokken. Een ongeval gebeurt niet opzettelijk, maar kan wel door toedoen van anderen worden veroorzaakt. Er zijn allerlei oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan een ongeval, bijvoorbeeld menselijke fouten en systeemgebreken. Een ongeval heeft vaak meerdere oorzaken tegelijkertijd. Bij een verkeersongeval kan het zijn dat de ene bestuurder niet zit op te letten, waardoor hij of zij een andere bestuurder aanrijdt. Het kan ook zijn dat men in botsing met elkaar komt door slecht weer of het uitvallen van verkeerslichten. Daar tegenover staat dat ongevallen bijna altijd eindigen met letsel bij een of meerdere partijen. Dit kan zowel lichamelijke als geestelijke letsel zijn.

Wanneer het duidelijk is dat een persoon als schuldige kan worden aangewezen van een ongeval, kan het slachtoffer een schadevergoeding indienen. Men heeft als slachtoffer door het ongeval namelijk bepaalde kosten gemaakt. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan de schade aan de auto na een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld ook aan het verlies aan inkomen door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of kosten voor verzorging. Men kan ook het slachtoffer worden van een bedrijfsongeval. In dat geval is het mogelijk dat de werkgever wordt geacht de schadevergoeding te betalen en het slachtoffer te compenseren voor het verlies van inkomen.