Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-11-2015

2015-11-30

Ongevallenverzekering

betekenis & definitie

Een ongevallenverzekering is een afspraak die een ervoor zorgt dat er een vaststaand bedrag uitgekeerd wordt wanneer de verzekerde betrokken is bij een ongeval en daarbij letsel heeft opgelopen.

De term ongeval is door alle verzekeraars vastgelegd: “Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.”

Een ongevallenverzekering keert uit wanneer de verzekerde iets overkomt. Dit kan in elke situatie zijn: thuis, op straat, op het werk of in het verkeer. De meeste verzekeringsmaatschappijen keren uit in geval van letsel, invaliditeit en/of overlijden.

Een aantal situaties die niet binnen de definitie van ongeval vallen, zijn ook verzekerd. Het betreft in de meeste gevallen: bloedvergiftiging, wondinfectie, verdrinking, verstikking, bevriezing, ontwrichting, acute vergiftiging of complicaties na een ongeval na eerste hulp of medische behandeling.

Ondanks dat men via de werkgever verzekerd is voor ongevallen op het werk, keren de meeste ongevallenverzekeringen ook uit bij een ongeval in de werksituatie. Men moet wel rekening houden met een lager uitkeringspercentage en dat sommige beroepen niet verzekerd kunnen worden. Dit betreft beroepen met een hoog risico zoals bijvoorbeeld brandweerman, politieagent en/of piloot.

Vaak stopt de verzekering ook bij het bereiken van het 65ste levensjaar, maar er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die een maximale leeftijd van 70 jaar hanteren.