Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 23-11-2016

2016-11-23

Causaliteitsbeginsel

betekenis & definitie

Het causaliteitsbeginsel is binnen het verzekeringsrecht een principe die handelt over de handelingen die een verzekeraar moet nemen indien er sprake is van foutief opgegeven informatie door de verzekerde.

Het causaliteitsbeginsel is relevant wanneer een verzekeraar heeft vast kunnen stellen dat een verzekerde onjuiste informatie heeft opgegeven bij een schadeclaim. De verzekeraar zal in dat geval ten eerste proberen te achterhalen in hoeverre de opgegeven foutieve informatie van belang is geweest bij het risico dat is verzekerd. Wanneer blijkt dat de foutieve informatie op geen enkele manier van belang is geweest bij het verzekerde risico, dit is het geval indien de foutieve informatie niet heeft geleid tot het stand komen van het risico en eveneens de kans op het risico niet heeft verhoogd, zal de verzekeraar het volledige bedrag vergoeden. Dit wordt het causaliteitsbeginsel genoemd.

Bij het causaliteitsbeginsel in het verzekeringsrecht wordt dus achterhaald in hoeverre het een, namelijk foutieve informatie, heeft geleid tot het ander, namelijk de verwezenlijking van het risico. Deze logica komt voort uit de filosofische stroming van het empirisme.