Klinkklank betekenis & definitie

KLINKKLANK, m. klatergoud, Lyonsch goud, verguld of verzilverd koperen plaatje, door het pletijzer gedund; valsche diamanten, onechte steenen

— (fig.) vernuftige klinkende maar onjuiste denkbeelden.