Fabrieksaardappel betekenis & definitie

FABRIEKSAARDAPPEL, m. (-s, -en), aardappels waaruit men aardappelmeel bereidt; ...ARBEID, | m. arbeid in fabrieken, machinaal, geestdoodend werk; ...ARBEIDER, m. (-s); ...BAAS, m. (...bazen); ...BEVOLKING, v. bevolking welke bijna geheel in fabrieken arbeidt of daarvan leeft; ...BOTER, v. boter in fabrieken bereid, zoowel natuurboter als kunstboter; ...EXAMEN, o. (-s), examen aan fabriekskinderen afgenomen om te zien of zij voldoend lager onderwijs hebben genoten om op de fabriek toegelaten te worden.

Laatst bijgewerkt 02-09-2018