Ebionieten betekenis & definitie

EBIONIETEN, mv. leden der Joodsch-Christelijke sekte in de 2e eeuw in Palestina, die Jezus slechts als mensch erkenden, aan de Mozaïsche inzettingen (besnijdenis enz.) vasthielden, daarentegen de wetvrije prediking van Paulus verwierpen.

Laatst bijgewerkt 02-09-2018