Gepubliceerd op 24-02-2020

Draai

betekenis & definitie

Het begrip draai heeft 3 verschillende betekenissen:

1. draai - DRAAI, v. een der volksnamen van de akkerwinde (convolvulus arvensis), ook kleine winde, klokjeswinde, pispotjes, slingerroos en windsel geheeten;
evenzoo voor de haagwinde (convolvulus sepium), ook groote winde, klokwinde, slingerroos, windsel, klimop en valbloemen geheeten.

2. draai - DRAAI, m. (-en), wending de weg maakt hier een draai;
— de koetsier heeft zijn draai te kort genomen, heeft den boog niet wijd genoeg beschreven en is zoodoende tegen iets aangekomen;
— (ilg.) hij heeft zijn draai genomen, is tot eene andere partij, eene andere zienswijze overgegaan:
— (Zuidn.) iem in den draai, hem paaien, verlokken door ijdele beloften
— (fig ) hij weet aan alles een draai te geven, de zaken in een ander licht te stellen (om zich te verontschuldigen);
— met een draai erachter komen, door eene listige wending;
— slag met draaiende beweging; zwijg, of gij krijgt een draai om de ooren, eene oorveeg;
— (gemeenz.) hij heeft zijn draai, is in zijn element, is opgewekt bezig, verkneukelt zich;
— hij is weer aan (gew. ook op) den draai, aan het zwieren;
— (Zuidn.) duizeling: een draai in het hoofd krijgen.

3. draai - DRAAI, m. (-en), smalle draaibrug over eene vaart.