Wat is de betekenis van ZWIEREN?

2024-07-23
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zwieren

zwieren - Werkwoord 1. (inerg) opvallend heen en weer bewegen Er werd gezwierd en gezwaaid. 2. ergatief op opvallende wijze zich heen en weer bewegend ergens heen gaan Ze waren van de ene kant van de ijsbaan naar de andere gezwierd, zwieren...

2024-07-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zwieren

zwieren - regelmatig werkwoord uitspraak: zwie-ren 1. slingerend heen en weer bewegen ♢ een schommel zwierde aan de boomtak 2. je draaiend en zwaaiend voortbewegen ♢ de schaatsers zwieren over h...

2024-07-23
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

zwieren

(zwierde, gezwierd) centrifugeren. - iemand de deur uitzwieren, iemand eruit gooien.

2024-07-23
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

zwieren

zie hangen.

2024-07-23
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

zwieren

1. In de verb. iem. de deur uit zwieren, iem. er uit gooien. 2. (De was) centrifugeren, in een centrifuge drogen. Uw was uit huis voor 8 x 5 fr.= 40 fr. per 5 kg. Volledig automatisch gewassen en gezwierd in zelfbediening, Gent 12/8/76, p. 3.

2024-07-23
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

zwieren

(zwierde, heeft gezwierd), zich buitenshuis vermaken, de tijd buitenshuis doorbrengen, op vrij doelloze wijze. Waarom moet je zo zwieren? Kan je niet thuis blijven? vraagt hij als ze binnen zijn (Vianen 1969: 87). - Etym.: Vgl. AN veroud. z., ‘aan de zwier zijn’ = uitgaan, i.h.b. cafés aflopen. - Zie ook: zwierbol.

2024-07-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zwieren

v., swier(j)e, swaeije, swanke.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-23
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)