Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 02-09-2018

Direct

betekenis & definitie

DIRECT, bn. rechtstreeksch;

— de directe belastingen, die rechtstreeks worden geheven (als op huisraad, dienstboden, paarden enz.);
— bw. terstond, oogenblikkelijk.