Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Gepubliceerd op 10-04-2020

Streek

betekenis & definitie

Streek behoort bij strijken, zoals spleet bij splijten en beet bij bijten. Eigenlijk is streek dus: de strijkende beweging van de violist, de schilder, de schaatsenrijder.

Dan wordt streek ook gebezigd voor: kunstgreep, handigheid, slag en daarna voor: laakbare handigheid, schadelijke daad, sluwe bedriegerij. Maar ook wordt streek gebruikt voor windstreek, die door lijnen op het kompas wordt aangeduid. Vandaar de uitdrukking rwz streek zijn voor: de kluts kwijt zijn, zenuwachtig zijn. Wanneer immers het kompas verdraaid is, is de zeeman zijn koers kwijt, is hij van streek. Een aardige vermenging van de twee betekenissen van streek, namelijk: sluwe daad en: windstreek, vinden we in de zegswijze: hij heeft lelijke streken op zijn kompas voor: hij heeft slechte eigenschappen, lelijke gebreken.