Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

Met de handschoen trouwen

betekenis & definitie

Wanneer een meisje bij afwezigheid van de bruidegom in het huwelijk treedt met iemand die is aangewezen om bij de plechtigheid zijn plaats in te nemen, zegt men: zij is met de handschoen getrouwd. Inderdaad behoort de bruid bij die gelegenheid de handschoen aan te houden, een gebruik dat ontstaan is uit een verkeerd begrip van de uitdrukking.

Met de handschoen trouwen betekent namelijk niet: trouwen met de handschoen aan, maar: trouwen met een gevolmachtigde. In oude tijd bestond het gebruik iemand een bepaalde volmacht te verlenen door hem zijn handschoen ter hand te stellen. De handschoen beduidt dus: de volmacht en bij uitbreiding: hij die met een zekere volmacht is bekleed. Het woord duidt dus niet een zaak, maar een persoon aan, zoals ook de op deze wijze in het huwelijk verbonden vrouw een handschoentje heet.