Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

Hommeles

betekenis & definitie

Er is hommeles betekent: er wordt ruzie gemaakt, men scheldt en kijft er. Hommeles is een woord van eigenaardige formatie en het aantal ‘verklaringen’ is dan ook legio.

De een denkt aan verwantschap met de titel van een oud toneelstuk dat Homulus heette, maar bewijzen daarvoor kan men niet aanvoeren. In Homulus wordt bovendien in het geheel geen ruzie gemaakt. Anderen denken aan een bargoens woord, omdat de uitgang lijkt op die van: noppes, sjakes en dergelijke woorden. Maar een verklaring kan men dit niet noemen. Dialectisch komen zegswijzen voor als: brommes krijgen, grommes krijgen en dit heeft onderzoekers op de gedachte gebracht dat hommeles hebben met iemand een dergelijke formatie zou zijn. Het werkwoord hommelen betekent: gonzen, brommen. Het dier dat gonst, heet daarom: hommel. Het hommelt er zou dan betekenen: het dondert. Vandaar naar: er is gedonder, is slechts een kleine stap. Maar bij al deze ‘verklaringen’ passen vraagtekens.