Wat is de betekenis van Hommeles?

2020
2021-09-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

hommeles

(1653) (Barg.) in de verbinding 'het is er hommeles': er is ruzie; er is iets mis. Stoett geeft als verklaring een afleiding van het werkwoord hommelen, zoals voorkomende in de uitdrukking 'het hommelt er' (er wordt geraasd, getierd, gekeven). Hommeles werd ook opgenomen in de studie over het Bargoens van Moormann. Vooral populair geworden met de...

Lees verder
2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hommeles

hommeles - Zelfstandignaamwoord 1. een ruzieachtige, rumoerige, lawaaierige toestand Meer nog dan in Canada hadden Juliana en Bernhard conflicten over hun opvoeding. Al de eerste avond op Soestdijk was het hommeles. Trix kreeg een standje van haar vader omdat ze met haar mond vol praatte en steak e...

Lees verder
2017
2021-09-27
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Hommeles

Hommeles - ruzie, herrie. Volgens Van Wijk zou het woord wellicht ontstaan zijn in studentenkringen (het vreemde suffixes) maar waarschijnlijker is dat het eerst opgedoken is in het Bargoens van de 17de eeuw. Stoett geeft als verklaring een afleiding van het werkwoord bommelen, zoals voorkomende in de uitdrukking het hommelt er: er wordt geraasd, g...

Lees verder
1998
2021-09-27
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Hommeles

het wordt er komt ruzie, twist van. Wellicht ontleend aan het Bargoens van de 17de eeuw, al is het woord ook lange tijd courant geweest in de vroege studententaal. Stoett geeft als verklaring een afleiding van het werkwoord hommelen, zoals voorkomende in de uitdr. het hommelt er ‘er wordt geraasd, getierd, gekeven’. Hommeles werd ook opgenomen in d...

Lees verder
1980
2021-09-27
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Hommeles

Er is hommeles betekent: er wordt ruzie gemaakt, men scheldt en kijft er. Hommeles is een woord van eigenaardige formatie en het aantal ‘verklaringen’ is dan ook legio. De een denkt aan verwantschap met de titel van een oud toneelstuk dat Homulus heette, maar bewijzen daarvoor kan men niet aanvoeren. In Homulus wordt bovendien in het ge...

Lees verder
1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Hommeles

(Barg.) twist, ruzie

1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hommeles

in de uitdr. ’t is (er) hommeles, het gaat er mis, er is ruzie, de boel staat op stelten.

1949
2021-09-27
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

hommeles

twist. hondje dubbeltje.

Lees verder
1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Hommeles

(’t is er —, ’t is — tusschen twee personen, — hebben met iemand) = ruzie, in de war, niet in orde. Het is wel afgeleid van den naam van een zeer oud, zeer dikwijls en lang nog herdrukt tooneelstuk: Homulus, doch de inhoud daarvan geeft geen steun aan deze afleiding. Het wordt nu wel beschouwd als een genitiefvorm van...

Lees verder
1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hommeles

HOMMELES, in de uitdr. ’t is (er) hommeles, alles is er in beroering, er is ruzie, de boel staat op stelten.