uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Rot

betekenis & definitie

b.v. in rooversrot, = bende, troep, mnl. rote. van ofra. rote, mlat. rota, lat. rupta (van rumpere, afbreken, dus afgebroken, afgezonderd gedeelte, afdeeling, troep enz.) Geweren aan rotten zetten = geweren met de loopen tegen elkaar geleund, met vier of meer, schuin tegen elkaar aan zetten. Rotten wordt ook in den krijgsdienst gebruikt voor de achter elkaar staande rij mannen, in 't bijzonder ook de twee a. e. st. mannen ; afgebroken rotten, met rotten links marcheeren.

Van dit rot: Rotmeester, zeker de vertaling van Chef de File, verg. de volgende citaten: Keuren o. Leyden 85:„Vendrigs, Wachtmeesters, Corporaels, Kwartiermeesters, Adelborsten, Rotmeesters”; Gr. Placaatb. 3, 184a (1674): „By yeder File sal wesen een Chef de File, en sullen yeder vijf Man commanderen, in plaetse van Adelborsten ende Landspassaten”.