Wat is de betekenis van Rot?

2018
2021-01-19
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

ROT

Realiteits Oriëntatie Training, ontwikkeld eind jaren '50 van de vorige eeuw als revalidatietechniek voor oudere, chronische psychiatrische patiënten. Later, in de jaren '60 en '70, werd deze training ook toegepast bij dementerenden.

2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rot

rot - bijvoeglijk naamwoord 1. wat aan het bederven is ♢ deze appel is rot van binnen 1. zo rot als een mispel [heel erg rot] 2. iemand uitmaken voor rotte vis ...

Lees verder
2017
2021-01-19
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Rot

1. Bewoner van een erve Rot of wonend bij een Rot = rode, een gerooid stuk bos. 2. Evenals Rood, mogelijk uit de Duitse equivalent Roth, een bijnaam voor een roodharige. 3. Evenals Rutten een patroniem op basis van het Germaanse naamselement hrôdh = 'roem', bijvoorbeeld in de voornaam Rutger/Rodger (vgl. klinkervariatie Ruts - Rots).

Lees verder
2017
2021-01-19
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Rot

Rot - legerschaar, de manschappen die in een troepenafdeling achter elkaar staan. Dubbel rot: vier man. Rot komt van het Mnl. rot(t)e = legerschaar, troep, bende.

1998
2021-01-19
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Rot

1. -zijn, slanguitdr. voor ‘een venerische ziekte hebben’. Al opgetekend in de 17de eeuw. Ietwat krachtiger is een rotte pik hebben. Overigens was rotzak oorspr. een scheldwoord voor een syfilislijder. Zie ook dokter beffie. ‘Maar voorkomen is beter dan genezen en daarom wijs ik jullie op de voorbehoedsmiddelen die we deze reis op wonderbaarlijke w...

Lees verder
1977
2021-01-19
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

rot

rot - besmet met een venerische ziekte. Thans nog bekend in Vl.-Belg. (CORN.-VERVL.; RUTTEN). Rot,pokkig Vrouwvolk, Pans Fluytje 213 [1675].De mooiste meiden hadden den meesten aftrek. Die waren het eerste rot, HARTOG, Sjofelen 93 [1904]. Hierbij: rotzak, iem. met geslachtsziekte, vervolgens (?) ook scheldwoord in algemenere zin. Rotzak, iem. die...

Lees verder
1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

rot

o. (-ten), 1. legerschaar, bende; 2. (militaria) de manschappen die in de normale opstelling van een troepenafdeling achter elkaar staan: een telt zoveel man als er gelederen achter elkaar gaan; dubbel —, vier man achter elkaar; met dubbele rotten marcheren; blind -, onvoltallig rot; 3. vier geweren tegen elkaar gezet met de kolven op de gro...

Lees verder
1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Rot

I. v. (-ten), rat; vooral in fig. toepassing op personen: een kale rot, een berooid persoon; — een oude rot, iem. van veel ondervinding (op zeker gebied) en daardoor uitgeslapen, een slim, loos mens. II. o. (-ten), 1. legerschaar, bende. 2. (mil.) de manschappen die in de normale opstelling van een troepenafdeling achter elkaar...

Lees verder
1949
2021-01-19
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

rot

bankrot; ook: dood. Als bij 't banken bankhouder een 9 krijgt, heeft ie rot. De jongens onder mekaar zijn eerlijk als goud, der mag geen spie aan mankeren en is d'r eens een misslaander bij, dan slaan ze 'm half rot als ie op de vlakte komt.

Lees verder
1948
2021-01-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

rot

o. 2 manschappen achter elkaar.

1919
2021-01-19
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Rot

b.v. in rooversrot, = bende, troep, mnl. rote. van ofra. rote, mlat. rota, lat. rupta (van rumpere, afbreken, dus afgebroken, afgezonderd gedeelte, afdeeling, troep enz.) Geweren aan rotten zetten = geweren met de loopen tegen elkaar geleund, met vier of meer, schuin tegen elkaar aan zetten. Rotten wordt ook in den krijgsdienst gebruikt voor de ach...

Lees verder
1916
2021-01-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Röt

Röt - de bovenste afdeeling van den Bontzandsteen (Onder Trias). Zie aangaande het voorkomen in Nederland: NEDERLAND, Geologie.

1914
2021-01-19
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

rot

rot - (argot) bankroet, failliet; ook: dood; „rotten”: stinken;„rotteraar” : m., verrader.

1900
2021-01-19
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

rot

Verteren van hout, m.n. door schimmels in een vochtige omgeving. Hierdoor verliest het materiaal sterkte en samenhang.

1898
2021-01-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Rot

zie Aanhang.

1898
2021-01-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rot

Het begrip rot heeft 4 verschillende betekenissen: 1. rot - rot - v. (-ten), zie RAT. 2. rot - rot - o. (-ten), hoop vereenigde menschen; een rot dieven, straatroovers; een goddeloos rot; — manschappen onder een korporaal; de twee manschappen die in de normaalstelling achter elkander staan en bij ’t marcheeren naast elkander gaan ; du...

Lees verder
1870
2021-01-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Rot

Rot afkomstig van rupta (een brok of gedeelte) noemt men in de krijgskunde eenige achter elkander opgestelde soldaten, terwijl de naast elkander geplaatste een gelid vormen. Het rot telt zooveel man als er gelederen achter elkaar staan. Het bestaat bij de infanterie ten hoogste uit 3 en bij de kavallerie uit 2 man. Ontbreekt de tweede man, dan heef...

Lees verder