uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Kortelas

betekenis & definitie

van fra. coutelas, een afleiding van ofr. coutel = couteau (mes). De r is ingevoegd als bij arzijn naast azijn, karmil n. kamille, karnijn n. konijn, karpeson n. kapeson, kursak n. kasak, karzuifel n. kazuifel, perlot = fra. peloite, vernijn n. venijn (meest in den volksmond), vgl. bij Komfoor.

Vondel schrijft dit woord nog courtelas (1, 718).