Experiment van Milgram betekenis & definitie

Het experiment van Milgram is een experiment uit 1963. De bedoeling van dit experiment was de bereidheid van deelnemers te meten, om gehoor te geven aan opgedragen taken van een gezaghebbende die strijdig zijn met het persoonlijk geweten van de deelnemer. Dit experiment valt onder de sociale psychologie.

Na de Tweede Wereldoorlog leefde bij veel wetenschappers de vraag waarom mensen tot zulke verschrikkelijke dingen in staat waren. Wat waren de grenzen van het menselijk kwaad? Zit het in ieder van ons?

Stanley Milgram besloot te onderzoeken of mensen inderdaad tot gruweldaden in staat waren. Milgram onderzocht de gehoorzaamheid aan een autoriteit; als men slechts orders opvolgt van een autoriteit en de verantwoordelijkheid voor eigen handelen bij die ander legt, kan men tot veel dingen in staat zijn dacht Milgram.

Het experiment bestond elke keer uit twee deelnemers: een leraar en een leerling. De deelnemers kregen informatie dat het een onderzoek was naar het effect van straf bij leren. De straf zou bestaan uit elektrische schokken, te beginnen bij 45 volt. Iedere keer dat de leerling een fout maakte, kwam hier 15 volt bij. De leerling was echter een acteur en kreeg geen echte elektrische schokken. De leerling (acteur) en leraar werden in twee gescheiden ruimten gezet. Vooraf waren geluiden van geschreeuw opgenomen. Bij 135 volt begon een geluid van geschreeuw te spelen. Hoewel een aantal deelnemers begon te twijfelen na nog meer (kunstmatig) geschreeuw en gebonk, gingen de meeste mensen na opdrachten en aanmoedigingen van de onderzoeksleider door tot het maximum van 450 volt: een fatale schok. Andere wetenschappers voorspelden vooraf dat slechts enkele sadisten hiertoe in staat zouden zijn.

Er zijn later nog vele variaties van dit onderzoek geweest. Concluderend bleek dat standaard 61 tot 66 procent van de deelnemers bereid was om fatale schokken toe te dienen.

Gepubliceerd op 17-01-2016