Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Gepubliceerd op 08-12-2015

2015-12-08

Eric Ries

betekenis & definitie

Eric Ries (1978) is een Amerikaanse ondernemer die met name bekend is door zijn boek The Lean Startup. Daarin pleit Ries voor een bedrijfsstrategie waarbij een startup zo efficiënt mogelijk werkt aan groei.

Ries ontdekte uit eigen ervaring dat veel startups mislukken doordat zij de eisen van hun doelgroep niet weten, te veel tijd investeren in het lanceren van een product of een te concrete visie voor ogen hebben.
Daarom moet een startup volgens Ries zijn product vormgeven aan de hand van de kritiek van vroege gebruikers. Een product moet zo vroeg mogelijk worden getest, met enkel de noodzakelijke functies (ook wel minimum viable product). Op die manier wordt met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk over de gebruikers geleerd.

De feedback van vroege gebruikers moet de leidraad zijn voor het product. Door die ervaringen zo snel mogelijk in kaart te brengen, kan een startup snel van koers veranderen (een pivot), wordt geen onnodig werk verricht en is een bedrijf minder afhankelijk van investeerders. Belangrijk is volgens Ries dat het niet gaat om geld, maar om efficiëntie en het doorgronden van wat de doelgroep wilt.

Eric Ries geldt binnen de startupwereld als pionier. Zijn boek The Lean Startup geldt voor veel bedrijven (en niet alleen startups) als standaardwerk. De Amerikaan is sinds het verschijnen van zijn boek adviseur bij meerdere bedrijven in Silicon Valley.

Veelgebruikte termen uit het boek van Ries zijn Minimum viable product (MVP), Pivot, Built-Measure-Learn en Split testing.