Zonde betekenis & definitie

Zonde is een religieus begrip en het betekent het al dan niet vrijwillig ingaan tegen geboden. Deze zijn door een hogere macht als absoluut geldend vastgesteld.

Bij de mens die overwegend magisch dacht waren deze geboden grotendeels van cultische aard. Dit wil zeggen afwijkend van het voorgeschreven ritueel. Het begrip zonde krijgt later in de tijd een meer religieus en sociaalethische lading. Het christendom kent de zonde alleen in deze hoedanigheid, maar neemt niet aan dat God tegen onbewuste of onvrijwillig gepleegde overtredingen wraak neemt. De zondeval in het christendom is begonnen bij het scheppingsverhaal in het paradijs waardoor de mens in een zondige verhouding tot God is geraakt. In de spreektaal kan men zeggen: 'Het is eeuwig zonde', anders gezegd 'Het is erg jammer'. Het begrip zonde wordt ook gebruikt om spijt of ergernis uit te drukken als iets of iemand onnodig verloren gaat.

Laatst bijgewerkt 20-03-2012