Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-06-2011

2011-06-19

Ritueel

betekenis & definitie

Een ritueel is een door gebruiken bepaalde formele handelwijze. Die handelwijze omvat een serie handelingen waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht betreffende de volgorde of uitvoering.

Een godsdienstig gebruik ofwel ceremonie in de rooms-katholieke kerk is bijvoorbeeld dat een overledene wordt begraven in gewijde grond, 'gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren'. Een mens heeft geleefd op aarde en heeft de aarde bewerkt en dit wordt ook zijn laatste rustplaats. Een ritueel hierbij is het handje aarde op de kist. De katholieke kerk heeft veel uiterlijke rituelen, zoals heiligenverering, beelden en processies. Met Pasen is een van de rituelen de palmpasenstok, dit is een stok in de vorm van een kruis die onder andere versierd wordt met palmtakken en een haantje van brood. Het ritueel van de palmpasenstok stamt uit de Middeleeuwen, en daarmee werd door middel van een processie de intocht in Jeruzalem feestelijk herdacht. Het heilig doopsel is ook een ritueel, waarmee een kind wordt verwelkomt in de geloofsgemeenschap.